Doorstart

oktober 23, 2014
Geen reacties

Veel kinderdagverblijven worstelen al geruime tijd om het hoofd boven water te houden ten tijde van de financiële crisis.
Op 1 juli jl. is helaas ook kinderdagverblijf Moedersschoot failliet verklaard.
Wij zijn enorm dankbaar dat het ons gelukt is per 1 augustus jl. een doorstart te maken!
Zonder het vertrouwen van onze ouders en de inzet van ons personeel, was dit niet gelukt!

Momenteel werken wij er met een gedeeltelijk nieuw team hard aan, de kwaliteit van kindercentrum Moeders Schoot BV verder op te schroeven.
We concentreren ons onder andere op het stabiliseren van de groepen wat betreft de inzet van vaste pedagogische medewerkers, een nieuwe erkenning van de VVE (Voorschool) groep en het bijscholen van onze pedagogisch medewerkers. Dit alles om de best mogelijke zorg te kunnen verlenen aan onze kinderen.

Met nieuwe energie gaan wij onder de naam Kindercentrum Moeders Schoot BV door!
We danken de ouders en het personeel voor hun vertrouwen en inzet en hopen dit in de toekomst te blijven verdienen!