Maart 2015

maart 5, 2015
Geen reacties

VVE

Sinds medio februari is de erkenning van VVE (voorschool) groep Tom & Jerry dan eindelijk rond!
Dit betekent dat Tom & Jerry opnieuw een officieel door de gemeente erkende voorschoolgroep is.
In de periode vanaf de doorstart zijn het VVE programma Puk & Ko en de daarbij behorende activiteiten echter gewoon doorgegaan. Hierdoor heeft u als ouder, als het goed is, niets gemerkt van het wachten op de erkenning.

Het is een voorschool verplicht samen te werken met een basisschool. Gezien het goede contact met de directie van de Timotheusschool en het vertrouwen dat wij hebben in de kwaliteit van de school, hebben wij er eind 2014 voor gekozen contact te leggen met de Timotheusschool in kader van de VVE. Er was al eerder sprake van samenwerking, doordat onze BSO gebruik maakt van het speelplein van de Timotheusschool. Nu de erkenning rond is zal er sprake zijn van een nauwere samenwerking. Zo zullen pedagogisch medewerkers gezamenlijk cursussen volgen en   de mogelijkheid hebben te kijken hoe het er in de kleutergroepen aan toe gaat. Op deze manier krijgen zij meer inzicht en kennis in de doorgaande lijn van voorschoolgroep naar basisschool.

 

BSO

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van BSO leidster Ana. Voor haar vervanging maken we gebruik van bekende gezichten uit de dagopvang. We streven naar een vertrouwd, vast gezicht op de groep!

Ebru is inmiddels bevallen van een gezonde zoon!
In mei zal Ebru weer terugkeren op de BSO.

 

Vakantiekrachten

Om de zomervakantie periode zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn we op zoek naar vakantiekrachten om de vaste leidsters tijdelijk te vervangen. De vaste leidsters zullen zoveel mogelijk na elkaar vakantie nemen, zodat er een bekend gezicht overblijft in de groep.

 

Vingerafdruk

Een behoorlijk aantal (nieuwe) ouders heeft zijn/haar vingerafdruk om de deuren te kunnen openen nog niet geregistreerd! Dit is zeker ’s ochtends voor de leidsters soms lastig, omdat zij niet altijd de groep uit kunnen. Wij vragen u 10 minuutjes van uw tijd om hiervoor even langs Hakki te lopen, of te bellen voor een afspraak.