Beleid

  • Gezondheidsbeleid
    Indien uw kind ziek is, dient u dit voor negen uur ’s morgens telefonisch aan ons door te geven. Bij een (besmettelijke) ziekte kunnen wij uw kind helaas niet toelaten binnen ons kindercentrum. Ook kinderen met koorts kunnen niet worden opgevangen. Wij hanteren hiervoor richtlijnen van de GGD. Als uw kind tijdens het verblijf bij ons koorts krijgt, dan wordt u gebeld, waarnaar wij met toestemming een zetpil geven. lees meer >>
  • Inspectierapporten
  • Oudercommissie
    Kindercentrum Moeders Schoot BV heeft een oudercommissie per locatie. lees meer>>
  • Klachtenprocedure
    Kindercentrum Moeders Schoot BV werkt er hard aan om haar klanten tevreden te stellen over de opvang van hun kinderen. Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat er een klacht is over een bepaalde kwestie. Dit is de reden dat kindercentrum Moeders Schoot BV een klachtenprocedure heeft opgesteld lees meer>>