Intern begeleider

Interne begeleiding

Binnen kindercentrum Moedersschoot staat een gezonde en voorspoedige ontwikkeling van kinderen centraal. Het in de gaten houden van de manier waarop de kinderen zich ontwikkelen is de taak van de intern begeleider. We onderscheiden over het algemeen vier ontwikkelingsgebieden, hieronder zeer kort beschreven:

  1. Motorische ontwikkeling (Bewegen; leren kruipen, lopen, rennen, klimmen, maar ook bijvoorbeeld het leren fijne bewegingen te maken met de handen, om te schrijven en verven).
  2. Sociaal/ emotionele ontwikkeling (Het leren leven en spelen met anderen, het leren omgaan met en uitten van gevoelens).
  3. Taal/ spraak ontwikkeling (Het leren spreken, communiceren met anderen).
  4. Cognitieve ontwikkeling (De ontwikkeling van het verstand, van het denken en van het leren).

De intern begeleider komt geregeld in de groepen om de kinderen te observeren. Ze kijkt dus naar de kinderen om te zien of zij zich goed ontwikkelen. Soms richt zij zich op alle kinderen in de groep, soms op een individueel kind. Daarbij overlegt zij ook zeer regelmatig met de leidsters, zij zien de kinderen het vaakst en kunnen dus meer informatie geven en vertellen wat hen opvalt.

Als een kind opvalt bij zowel de leidster als de intern begeleidster zal er direct contact worden gezocht met de ouder(s) om dit te bespreken. De intern begeleidster kan dan voorstellen het kind wat extra stimulering en begeleiding te geven. Dit betekent dat er met het kind oefeningen en spelletjes gedaan worden door de intern begeleidster.

Er is regelmatig contact met externe zorginstanties. De contactpersonen bij deze instellingen geven de intern begeleidster specialistisch advies en kunnen indien dit gewenst is begeleiding aan kinderen geven binnen kindercentrum Moedersschoot. Er wordt absoluut geen externe instantie ingeschakeld zonder de toestemming van de ouder(s).  

Op dit moment is het zo dat er één intern begeleider werkzaam is binnen kindercentrum Moedersschoot. De intern begeleider wordt gezien het grote aantal kinderen op dit moment ondersteund door de leidinggevende en assistent – leidinggevende. In de tussentijd wordt er gezocht naar een tweede intern begeleider.

Hartelijke groet,

Sifra Coulet
Intern begeleider
Aanwezig    : ma, di, do
e-mail    : s.coulet@moedersschoot.nl

foto sifra