Leidinggevende

Beste ouders/verzorgers en lezers,

Ik heet u van harte welkom op onze website. Ik zal mij voorstellen, ik ben Touda van Erve. Ik ben werkzaam als leidinggevende voor onze drie vestigingen. Ik heb een pedagogische en een management opleiding afgerond. Kindercentrum Moedersschoot werkt met vaste pedagogische medewerkers die al jaren bij ons werkzaam zijn.  Het team heeft een multiculturele achtergrond.

Wij zijn een erkend leerbedrijf. Hierdoor zult u geregeld een stagiaire tegen komen in de groep. Elke stagiaire is gekoppeld aan een werkbegeleider. Wij streven ernaar dat alle stagiaires hun stage volledig en naar tevredenheid afronden.

Ik ben er trots op dat Kindercentrum Moedersschoot openstaat voor kinderen met een medische achtergrond. Deze kinderen worden bij ons niet op een andere manier behandeld. Liefde, aandacht, warmte en tederheid staan voor ons kindercentrum centraal.

Ouders staan voor een moeilijke keuze: Wat is het beste voor mijn kind? Een medisch kinderdagverblijf met gekwalificeerde leidsters die opgeleid zijn voor mijn kind of een regulier kinderdagverblijf? Het is een eer voor ons kindercentrum dat ouders toch voor ons kiezen. Ze hebben vertrouwen in de leidsters, waardoor ze hun kinderen met een veilig gevoel achterlaten.

Onze leidsters worden begeleid door onze intern begeleidster en door externe organisaties. Het doel van deze organisaties is, dat de leidsters uiteindelijk zelfstandig de ontwikkeling van deze kinderen kunnen observeren, bespreken en rapporteren. Als dit doel bereikt is, blijven deze organisaties de leidsters op afstand begeleiden. Door de begeleiding van deze organisaties worden de leidsters deskundig in het begeleiden van kinderen met een medische achtergrond.

Aangezien wij streven naar een kwalitatieve en goede kinderopvang werken wij aan een certificering, te weten harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector.

Mocht u vragen, suggesties, ideeën of opmerkingen hebben over uw kind, onze organisatie en/of onze pedagogische medewerkers, dan hoor ik het graag van u.

Met Hartelijke groet,

Touda van Erve

Leidinggevende Kindercentrum Moedersschoot

Aanwezig : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                                                                                                      leidinggevende

Mail:  t.vanerve@moedersschoot.nl