Inschrijven

  Gegevens van het kind

  Wensen plaatsing

  (Let op!: Een officiële startdatum kan alleen de 1e of 16e van een maand zijn. Houdt rekening met de wenweek.)
  Gegevens ouders/verzorgers

  Ouder/verzorger 1


  Ouder/verzorger 2


  NAW gegevens gezin

  Contactpersoon bij nood

  Betalen

  Let op!: Wij hanteren een minimale afname van twee dagen in de week voor zowel de KDV als de BSO.

  Nadat uw inschrijving geaccordeerd is, dient u het inschrijfgeld van €50,- te betalen. Pas wanneer het inschrijfgeld betaald is, zal de plaatsing aangemaakt worden.
  Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar de rekening van Moeders Schoot.
  Vermeld hierbij de naam van het kind dat geplaatst wordt, bijvoorbeeld: “Inschrijfgeld Albertus Theus”

  Ontvanger: Kindercentrum Moeders Schoot BV
  IBAN: NL60 ABNA 0507 6942 79
  BIC: ABNANL2A

   

  Door enorme drukte proberen wij binnen twee à drie weken op uw inschrijving te reageren.

  Menu