Gezondheidsbeleid

Indien uw kind ziek is, dient u dit voor negen uur ’s morgens telefonisch aan ons door te geven. Bij een (besmettelijke) ziekte kunnen wij uw kind helaas niet toelaten binnen ons kindercentrum. Ook kinderen met koorts kunnen niet worden opgevangen. Wij hanteren hiervoor richtlijnen van de GGD. Als uw kind tijdens het verblijf bij ons koorts krijgt, dan wordt u gebeld, waarnaar wij met toestemming een zetpil geven. Bij drie keer diarree, pus en koorts boven 38.5 graden dienen de kinderen te worden opgehaald.

Bij eventueel gebruik van medicijnen krijgt u van ons een formulier waar u schriftelijk toestemming geeft voor het toedienen van medicatie door een van onze medewerkers. Tevens zult u de beroepskracht moeten instrueren over het gebruik van de medicatie.

Zo nu en dan gebeurt er wel eens een ongeluk met een van onze kinderen. Gelukkig is de schade vaak beperkt en valt het allemaal wel mee.

Toch willen wij dat u als ouder weet wat er met uw kind is gebeurd. Mocht het zo zijn dat uw kind is gevallen, dan vullen onze beroepskrachten een formulier in die u meekrijgt, zodat u kunt nalezen wat er is gebeurd. Mocht het zo zijn dat uw kind zodanig is gevallen dat wij het noodzakelijk vinden dat uw kind naar de EHBO gaat dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Zeer belangrijk in deze is dan ook, dat u een noodnummer vermeldt, zodat ten alle tijden contact kan worden gezocht met thuis. In het formulier kindgegevens dat u in de wenweek invult bij de leidsters in de groep van uw kind, kunt u aangeven of u al dan geen toestemming geeft dat kindercentrum Moeders Schoot BV uw kind naar de EHBO-post brengt.

Kindercentrum Moeders Schoot BV vindt het belangrijk dat onze kinderen en beroepskrachten in goede gezondheid in onze opvang aanwezig zijn. Om deze reden heeft Kindercentrum Moeders Schoot Bv een ziektebeleid opgesteld, zoals u in de vorige paragraaf hebt kunnen lezen.

Natuurlijk krijgen de kinderen binnen Kindercentrum Moeders Schoot BV ook te maken met de vaste kinderziektes zoals de waterpokken.

Kindercentrum Moeders Schoot BV doet er alles aan om de ziekte zo snel mogelijk uit de opvang te krijgen. U krijgt dan ook altijd een schriftelijke mededeling als er een ziekte is geconstateerd. In deze brief staat het beleid van Kindercentrum Moeders Schoot BV en uitleg over de ziekte en de maatregelen die u kunt nemen.

Om ervoor te zorgen dat alle beroepskrachten op de hoogte zijn van de beleidvoering omtrent gezondheid zijn er verschillende protocollen opgesteld. Deze worden bewaard in de groepsmappen van de groepen. Elke nieuwe beroepskracht wordt verwezen naar de protocollen zodat zij op de hoogte zijn van ons te voeren beleid.

Een vast terugkerend beestje is de hoofdluis, die ook ons kindercentrum wel eens aandoet. Ook hiervoor heeft Kindercentrum Moeders Schoot BV een vast beleid, die u schriftelijk krijgt als de hoofdluis zich bij ons aandoet. Een vaste maatregel is dat alle kleren van uw kind mee naar huis moet worden genomen en jassen in plastic tassen opgehangen dienen te worden.

Binnen ons kindercentrum worden de groepen schoongehouden door de beroepskrachten. De beroepskrachten hebben een schoonmaaklijst in de groep hangen en hierop zien zij precies wat ze moeten schoonmaken. De kinderen moeten opgevangen worden in een schone omgeving. De schoonmaaklijsten van de groepen worden dagelijks gecontroleerd.

Als er een beroepskracht ziek is dan geven wij altijd het advies om thuis uit te zieken, zodat de kinderen minder kans lopen op besmetting. Mocht een beroepskracht een besmettelijke ziekte hebben, dan mag deze niet komen werken, tot de incubatietijd is verstreken.

Menu