Voorschool binnen kinderdagverblijf

De gemeente Amsterdam biedt kinderdagverblijven de ruimte voorscholing te bieden. Ook binnen een kinderdagverblijf moet de voorschoolgroep aan alle eisen van een reguliere voorschoolgroep voldoen. De voorschool is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en heeft als doel het kind, vooral op taalgebied, voor te bereiden op het basisonderwijs. Ieder kind heeft recht op 2 dagdelen (6 uur) voorscholing per week. Kinderen die risico lopen aan het basisonderwijs te beginnen met een (taal)achterstand, hebben recht op 4 dagdelen (12 uur) per week. De GGD (consultatiebureau) bepaalt of uw kind recht heeft op 4 dagdelen, en dus een voorschoolindicatie krijgt.

Hierover krijgt u van hen bericht.

Kindercentrum Moeders Schoot vraagt voor de kinderen met voorschoolindicatie individuele kindplaatsen aan bij de gemeente. Dit betekent dat kindercentrum Moeders Schoot subsidie krijgt voor de kinderen met voorschoolindicatie. Voorschool is dus ook binnen kindercentrum Moeders Schoot, gratis. Een belangrijk voordeel van een voorschool binnen het kinderdagverblijf, is dat het kind de hele dag opgevangen kan worden in de groep. De voorschoolgroep volgt het dagprogramma van de reguliere dagopvang en is dus ook geopend van 07:30 uur tot 18:00 uur. Op deze manier is het dus mogelijk naast de voorschooluren, gebruik te maken van de dagopvang. Op deze manier kan een kind de hele dag worden opgevangen; alleen de dagopvang uren worden in rekening gebracht.

Kindercentrum Moeders Schoot biedt ruimte aan 3 peutergroepen, waarvan 1 groep een door de gemeente Amsterdam erkende voorschoolgroep is. Er zijn een aantal verschillen tussen de voorschoolgroep en de andere peutergroepen. De pedagogisch medewerksters in de voorschool hebben certificaten behaald voor onder andere beheersing van de Nederlandse taal en het werken met het voorschoolprogramma Ko-Totaal. Tevens is in de voorschool meer gerichte en individuele aandacht voor de taalontwikkeling en voorbereiding op de basisschool. De peutergroepen zijn voor kinderen van 2 tot 4 jaar, de voorschoolgroep is voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar. Ten slotte wordt bij het plaatsen van kinderen in de voorschoolgroep, voorrang gegeven aan kinderen met een voorschoolindicatie en kinderen die volgens de directie baat hebben bij extra ontwikkelingsstimulering.

Er wordt binnen de gehele dagopvang van kindercentrum Moeders Schoot, gewerkt met het VVE (voor en vroegschoolse educatie) programma Ko-Totaal. Ko-Totaal is 1 van 4,  door de gemeente Amsterdam erkende VVE programma’s. Dit programma loopt van babygroep tot kleuterklas. Het onderdeel Uk & Puk, is het programma dat in de voorschool (en beide andere peutergroepen) gebruikt wordt.

Ko-Totaal bestaat uit activiteiten verdeeld over 10 thema’s. Denk hierbij aan thema’s zoals bijvoorbeeld: de geboorte van een baby, de seizoenen en ziek zijn. Iedere maand wordt een nieuw thema behandeld, waarbij verschillende kring- en knutselactiviteiten horen. Tevens worden binnen het thema nieuwe woorden aangeleerd. Doel van de activiteiten binnen Ko-Totaal is het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Dit geldt vooral voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal, maar ook voor de sociaal/ emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en zelfs ontluikend rekenen.

Centraal in Ko-Totaal staat de handpop Puk. Puk wordt in de kring- en knutselactiviteiten betrokken en wordt tevens gebruikt als tussenpersoon in de relatie tussen de leidsters en de kinderen. Puk is het vriendje van alle kinderen in de groep, hij maakt avonturen mee, luistert en biedt troost.

Vele basisscholen werken met het programma Ik & Ko. Hoewel dit programma onder Ko Totaal valt en een vervolg is op Uk & Puk, is het niet nodig hier rekening te houden met het kiezen van een basisschool! Kinderen hebben veel profijt van de algemene ontwikkelingsstimulering en zullen er geen extra hinder van ondervinden als op de basisschool een ander programma wordt gebruikt.

De VVE programma’s hebben hier in hun opzet rekening mee gehouden.

Menu