Oudercommissie

Kindercentrum Moeders Schoot BV heeft een oudercommissie per locatie.

Bij de hoofdvestiging Dr. H. Colijnstraat 252, nevenvestiging Dr. H. Colijnstraat 250, nevenvestiging Dr. H. Colijnstraat 427 en de buitenschoolse opvang aan de Dr. H. Colijnstraat 483 zijn er per vestiging 3 oudercommissieleden aanwezig.

Onze oudercommissie zorgt voor een wisselwerking tussen ons kindercentrum en de ouders. De commissie komt vier tot zesmaal per jaar bij elkaar. Onze commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes ouders per vestiging. In elke vestiging hangt een brievenbus met daarboven de foto’s van de leden.

Heeft u opmerkingen, suggesties, adviezen of een klacht dan kunt u deze in de brievenbus plaatsen. De brievenbussen worden regelmatig geleegd en iedere mening wordt serieus behandeld.

 

U kunt altijd informatie navragen bij de leden via:

oudercommissie252@moedersschoot.nl

oudercommissie250@moedersschoot.nl

oudercommissiebso@moedersschoot.nl

oudercommissie427@moedersschoot.nl

Menu